Yeniden değerleme kalıcı olarak geri dönüyor

Tahsin Akça

Yüksek enflasyon koşullarında bilançolarda kayıtlı bulunan taşınmazlar ve amortismana tabi makine teçhizat gibi diğer iktisadi kıymetlerin daha güncel değerle gider gösterilebilmesini sağlayacak yeniden değerleme uygulamasının kalıcı hale gelmesi, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiriyor.

Teklif yasalaşma sürecinde değişikliğe uğramazsa, yeniden değerleme uygulaması serbest meslek ve işletme esasına göre beyanda bulunan mükellefleri kapsamıyor. Yeniden değerleme 17 yıl içerisinde iki kez geçici olarak uygulanmıştı.

Kanun teklifinde yer alan madde gerekçesinde yeniden değerlemeyle ilgili olarak, “Bu kanunla 213 sayılı kanunun mükerrer 298’nci maddesine eklenen ‘Ç’ fıkrası uyarınca yeniden değerleme yapacak mükelleflerin istemeleri halinde ilk kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmelerine imkan sağlanıyor” ifadesi kullanıldı.

Düzenlemeyle mükellefler arsa, bina, makine teçhizat, taşıt gibi taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi kıymetleri yeniden değerlemeyle daha güncel rakamdan gider yazarak, daha az vergi ödeyebilecekler.

Ayrıca geçmişte edinilmiş söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde de yeniden değerlemeyle maliyet değeri güncel değerine yaklaşacağı için yine daha düşük vergi hesaplanması söz konusu olacak.

Teklifle ayrıca 4. dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılıyor. Yeni uygulamada, yılın ilk 9 ayı için 3’er aylık dönemler halinde toplamda 3 geçici vergi beyannamesi verilecek.

Teklifteki öne çıkan diğer düzenlemeler neler?

Youtuberlara yüzde 15 vergi

Sosyal medyadan içerik paylaşarak gelir elde eden youtuberlar ile mobil cihazlara uygulama geliştirenlerin kazançlarından yüzde 15 vergi alınacak. Yıllık kazancı 650 bin lirayı aşanlar ise yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen gelir vergisi ödeyecek.

850 bin esnafa gelir vergisi istisnası

Torba Yasa ile Gelir Vergisi kanununda değişiklik yapılarak, basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafın kazançları gelir vergisinden istisna tutuluyor. Düzenleme 2021 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu şekilde, yaklaşık 850 bin esnafın 2021 yılında elde ettikleri kazançlar da, gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Tarım desteklerine vergi muafiyeti

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen bir madde ile, tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri gelir vergisinden istisna ediliyor. Artık bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılamayacak.

Dijital vergi dairesi kuruluyor

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak vergi uygulamalarının elektronikleşmesi konusunda ciddi adımlar atılıyor. Torba Yasa ile, Türkiye Dijital Vergi dairesi kurulması için yetki ve ilk adım atılıyor.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir