PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 08.10.2021
Genel Kurul Tarihi 03.11.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.11.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No:193 İç Kapı No:2 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 – Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi,
5 – 2020 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 – Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
8 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
11 – 2020 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 – 2020 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 – 2020 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. maddesi kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
15 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
16 – Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Pera GYO İlan.pdf – İlan Metni

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 14.00’te Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No:193 İç Kapı No:2 Şişli/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dâhilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969089

BIST

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir