ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 -130.507 269.590 -10.134.983 713.436 -9.421.547 2.369.901 559.044 2.928.945
Transferler
713.436 -713.436 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
157.854 148.759 148.759 306.613 117.777 424.390
Dönem Karı (Zararı)
148.759 148.759 148.759 117.777 266.536
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
157.854 157.854 0 157.854
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-298.495 -298.495 -298.495 273.946 -24.549
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.325 -4.638 -14.963 0 -14.963
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 17.022 264.952 -9.720.042 148.759 -9.571.283 2.363.056 950.767 3.313.823
Cari Dönem 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 -8.690.763 3.295.946 1.101.722 4.397.668
Transferler
1.024.353 -1.024.353 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.644 -232.630 -232.630 -214.986 81.134 -133.852
Dönem Karı (Zararı)
-232.630 -232.630 -232.630 81.134 -151.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.644 17.644 0 17.644
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-52.135 421.952 421.952 369.817 -246.369 123.448
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 34.901 264.952 -8.268.811 -232.630 -8.501.441 3.450.777 936.487 4.387.264

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 – 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.065 475.167
Dönem Karı (Zararı)
-232.630 148.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
188.307 -17.392
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
83.867 121.613
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.549 27.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.241 27.268
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.308 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.247 13.686
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-154.413 -179.959
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
179.057 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
105.877 355.382
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.563.495 -487.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.563.495 -487.013
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.715 -37.004
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.021 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
694 -37.004
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
186.540 651.028
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-116.263 -83.308
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.155.838 594.153
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.155.838 594.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
98.518 -120.423
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
259.868 -142.703
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
259.868 -142.703
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.070 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.086 -19.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
47.086 -19.348
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.554 486.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -11.582
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-99.619 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.811 -383.874
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
150.811 -383.874
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.746 91.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.746 91.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.242 50.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
147.988 141.899

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
147.988 35.242
Ticari Alacaklar
14.976.018 10.412.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.976.018 10.412.525
Diğer Alacaklar
805.469 806.163
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
805.469 806.163
Stoklar
5 587.644 774.184
Peşin Ödenmiş Giderler
1.216.693 1.095.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.216.693 1.095.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
99.619 0
Diğer Dönen Varlıklar
136.292 183.378
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
136.292 183.378
ARA TOPLAM
17.969.723 13.306.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.969.723 13.306.492
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 2.100.684 2.118.705
Maddi Duran Varlıklar
7 384.947 468.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.006.724 5.007.188
Peşin Ödenmiş Giderler
0 5.430
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 5.430
Ertelenmiş Vergi Varlığı
453.972 277.846
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.946.327 7.877.517
TOPLAM VARLIKLAR
25.916.050 21.184.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
14.148.301 9.992.463
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.148.301 9.992.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
190.277 91.759
Diğer Borçlar
6.584.572 6.173.893
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.355.784 1.204.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.228.788 4.968.920
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.366 62.296
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.366 62.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
66.860 28.552
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 66.860 28.552
ARA TOPLAM
21.071.376 16.348.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.071.376 16.348.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.043 10.043
Diğer Borçlar
412.091 412.091
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
412.091 412.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.276 15.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.276 15.244
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.410 437.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.528.786 16.786.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.450.777 3.295.946
Ödenmiş Sermaye
10 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.901 69.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.901 69.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 34.901 69.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
264.952 264.952
Yasal Yedekler
10 264.952 264.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.268.811 -9.715.116
Net Dönem Karı veya Zararı
-232.630 1.024.353
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
936.487 1.101.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.387.264 4.397.668
TOPLAM KAYNAKLAR
25.916.050 21.184.009

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 – 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 – 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17.922.247 6.457.027 11.070.502 3.640.906
Satışların Maliyeti
-17.001.933 -5.812.011 -10.365.008 -3.414.865
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
920.314 645.016 705.494 226.041
BRÜT KAR (ZARAR)
920.314 645.016 705.494 226.041
Genel Yönetim Giderleri
-522.482 -362.887 -191.702 -159.973
Pazarlama Giderleri
-304.850 -156.141 -296.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
692.660 32.002 41.447 32.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.081.986 -70.198 -65.789 -70.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-296.344 87.792 192.695 27.913
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-296.344 87.792 192.695 27.913
Finansman Giderleri
-9.565 -1.215 -1.451 -841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-305.909 86.577 191.244 27.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
154.413 179.959 154.413 179.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
154.413 179.959 154.413 179.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-151.496 266.536 345.657 207.031
DÖNEM KARI (ZARARI)
-151.496 266.536 345.657 207.031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.134 117.777 38.265 78.407
Ana Ortaklık Payları
-232.630 148.759 307.392 128.624
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,01894000 0,03317000 0,04307000 0,02588000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç(Zarar) -0,01894000 0,03317000 0,04307000 0,02588000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.644 157.854 -15.222 157.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
21.456 197.318 -19.627 197.318
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.456 197.318 -19.627 197.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.812 -39.464 4.405 -39.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.812 -39.464 4.405 -39.464
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.644 157.854 -15.222 157.854
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.852 424.390 330.435 364.885
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.134 117.777 38.265 78.407
Ana Ortaklık Payları
-214.986 306.613 292.170 286.478

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966733

BIST

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir